Πινακίδα με λογοτεχνικό περιεχόμενο και κολοφώνα, που προσδιορίζει ότι το αντίγραφο συντάχθηκε για τη βιβλιοθήκη του Ασσουρμπανιπάλ, στη Νινευή.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Ασσουρμπανιπάλ
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:assou_pinakida.jpg
Μέγεθος:476.59 kB
Μορφότυπο:JPEG