Ο Άλδος Μανούτιος σε ξυλογραφία της εποχής.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Λέξεις κλειδιά: Άλδος Μανούτιος
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aldus_Manutius.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Μανούτιος, Άλδος, τυπογράφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων