Από την έκδοση: Άλδος Μανούτιος, «Grammaticae institutiones grecae», Βενετία, Aldus Manutius & Andrea Torresani, 1515.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Πρωτότυπο έργο τέχνης
Πρωτότυπη έκδοση: Ναι
Τίτλος έκδοσης: Grammaticae institutiones grecae
Συγγραφέας έκδοσης: Άλδος Μανούτιος
Εκδότης : Άλδος Μανούτιος
Andrea Torresani
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1515
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Λέξεις κλειδιά: Άλδος Μανούτιος
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
Αναφέρεται από: Μανούτιος, Άλδος, τυπογράφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων