Ο Φραγκίσκος Α´ και αυλικοί παρακολουθούν τον Claude de Seyssel να αναγιγνώσκει τη «Βιβλιοθήκη» του Διόδωρου Σικελιώτη στη γαλλική μετάφραση που επιμελήθηκε ο ίδιος· χαρακτικό από την έκδοση: Διόδωρος Σικελιώτης, «Ιστορία», G. Tory, Παρίσι 1535.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Renaissance[EL] Αναγέννηση
Πηγή: Συλλογή Κ.Σπ.Στάικου.
Λέξεις κλειδιά: Φραγκίσκος Α'
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Φραγκίσκου Α´
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Κ.Σπ.Στάικος.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:frag_xeir.1.jpg
Μέγεθος:273.81 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων