Άποψη από το εσωτερικό του κτιρίου της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της ΕΒΕ, φωτογράφος Νίκος Καρανικόλας.
Ηλεκτρονική διεύθυνση ανοιχτής διάθεσης: https://www.facebook.com/nationallibraryofgreece/photos/a.1704418219845524/2460754280878577/?type=3&theater
Λέξεις κλειδιά: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Αναφέρεται από: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:15_64829142_2460754284211910_6396451251554353152_o.jpg
Μέγεθος:523 kB
Μορφότυπο:JPEG