Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση ανοιχτής διάθεσης: https://slideplayer.gr/slide/2639917/
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:1_Ηράκλειο.jpg
Μέγεθος:50.5 kB
Μορφότυπο:JPEG