Ο Γιάννης Σαρεγιάννης, θεμελιωτής της φυτοπαθολογίας στην Ελλάδα και μελετητής του ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Γιάννης Σαρεγιάννης και η έννοια της ασθένειας, επιμ. Κώστας Κριμπάς, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1999, σ. [80].
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Ιωάννη Α. Σαρεγιάννη
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη Ιωάννη A. Σαρεγιάννη
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:1_IMG_20201201_113814(2).jpg
Μέγεθος:5.24 MB
Μορφότυπο:JPEG