Ο Γιάννης Σαρεγιάννης σε νεαρή ηλικία.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Βιβλιοθήκη Ι. Α. Σαρεγιάννη – Κατάλογος, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών / ΕΙΕ, Αθήνα 1970, σ. [α΄].
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Ιωάννη Α. Σαρεγιάννη
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη Ιωάννη A. Σαρεγιάννη
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:2_IMG_20201201_121254(2).jpg
Μέγεθος:6.36 MB
Μορφότυπο:JPEG