Φωτογραφικό πορτραίτο του William Morris από τον Frederic Hollyer.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Morris_age_53.jpg
Λέξεις κλειδιά: William Morris
Αναφέρεται από: Μόρρις, Ουίλλιαμ, τυπογράφος
Σημειώσεις: Χρόνος Δημιουργίας 1887
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:330px-William_Morris_age_53.jpg
Μέγεθος:26.07 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων