Το εσωτερικό της Βιβλιοθήκης Piccolomini στη Σιένα.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Renaissance[EL] Αναγέννηση
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Fb%2Fb4%2FSiena.Duomo.Piccolomini06.jpg%2F520px-Siena.Duomo.Piccolomini06.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.wikiwand.com%2Fnl%2FKathedraal_van_Siena&tbnid=et6CH57inmn5SM&vet=12ahUKEwjS46emkaPwAhUKPewKHV3tD50QMygLegUIARClAQ..i&docid=-Z9r8o8oh3ubPM&w=520&h=390&q=libreria%20piccolomini&ved=2ahUKEwjS46emkaPwAhUKPewKHV3tD50QMygLegUIARClAQ
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του πάπα Πίου Β΄ στη Σιένα
Σημειώσεις: Φωτογραφία του Sailko.
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
Δικαιώματα: Sailko
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:520px-Siena.Duomo.Piccolomini06.jpg
Μέγεθος:93.48 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων