Ο αιδεσιμότατος Βέδας,ξυλογραφία από την έκδοση Hartmann Schedel,«Liber chronicarum»,Anton Koberger for Sebald Schreyer and Sebastian Kammermeister,Νυρεμβέργη,1493.
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωνας
Λέξεις κλειδιά: Αιδεσιμότατος Βέδας
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuremberg_Chronicle_Venerable_Bede.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Βέδας ο Σεβάσμιος, συγγραφέας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων