Αριστοτέλης και Φύλλις. Χαρακτικό του 15ου αι. από τον Housebook Master.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Housebook Master
Χρόνος δημιουργίας: περ. 1485
Τεχνική: Χαρακτικό
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Rijksmuseum, Amsterdam
Λέξεις κλειδιά: Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Master_Of_The_Housebook_-_Aristotle_and_Phyllis_-_WGA14556.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων