Σελίδα τίτλου από την έκδοση: «[Βίβλος]. Πάντα τα κατ' εξοχήν καλούμενα Θείας δηλαδή Γραφής Παλαιάς τε και Νέας», Άλδος Μανούτιος & Andrea Torresani, Βενετία, Φεβρουάριος 1518.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Τίτλος έκδοσης: Πάντα τα κατ' εξοχήν καλούμενα Θείας δηλαδή Γραφής Παλαιάς τε και Νέας
Συγγραφέας έκδοσης: Άλδος Μανούτιος
Εκδότης : Άλδος Μανούτιος
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1518
Λέξεις κλειδιά: Άλδος Μανούτιος
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aldine_Bible_-_title_page.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Μανούτιος, Άλδος, τυπογράφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων