Άποψη του εξωτερικού της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης στη Βενετία.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Τόπος μνημείου: Βενετία
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Αγίου Μάρκου στη Βενετία
Πηγή: Wikimedia commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioteca_Maricana-eastern_facade.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: Φωτογραφία του Venicescapes.
Αναφέρεται από: Η Βιβλιοθήκη του Αγίου Μάρκου στη Βενετία
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων