Η πρόσοψη της δυτικής όψης του αββαείου της Corvey, που ιδρύθηκε το 833.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Λέξεις κλειδιά: Μονή της Κορμπί
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corvey_Westwerk_2.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές (CC BY 4.0)
Δικαιώματα: Φωτογραφία του Aeggy
Αναφέρεται από: Μονή της Κορμπί
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων