Γάιος Ασίνιος Πολλίων από τη Ρώμη
Περιγραφή: Προτομή του Γάιου Ασίνιου Πολλίωνος.
Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Λέξεις κλειδιά: Γάιος Ασίνιος Πολλίων
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaius_Asinius_Pollio.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: AndryiTophan
Σημειώσεις: Φωτογραφία του AndryiTophan.
Αναφέρεται από: Ασίνιος Πολλίων, Γάιος, πολιτικός & συγγραφέας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων