Ο άγιος Ιερώνυμος κατά την επεξεργασία της «Βουλγάτας». Ξυλογραφία από την έκδοση: «Biblia vulgarizata», L. Giunta, Βενετία, 1490, 6r.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Δημιουργός: Pico Master
Rimini Ovid Master
Χρόνος δημιουργίας: 1490
Τεχνική: Ξυλογραφία
Τίτλος έκδοσης: Biblia vulgarizata
Εκδότης : Lucantonio Giunta
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1490
Λέξεις κλειδιά: Άγιος Ιερώνυμος
Πηγή: Κ. Σπ. Στάικος, «Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό, Από τον Κασσιόδωρο στον Furnival», Τόμος IV, Κότινος, Αθήνα, 2010, σελ. 33.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Άγιος Ιερώνυμος, Πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων