Σελίδα τίτλου από την έκδοση: Lodovico Castelvetro, «Poetica d' Aristotele vulgarizzata, et sposta per Lodovico Castelvetro», Gaspar Stainhofer, Βιέννη, 1570.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Πρωτότυπη έκδοση: Ναι
Τίτλος έκδοσης: Poetica d' Aristotele vulgarizzata, et sposta per Lodovico Castelvetro.
Συγγραφέας έκδοσης: Αριστοτέλης
Lodovico Castelvetro
Εκδότης : Gaspar Stainhofer
Τόπος έκδοσης: Βιέννη
Χρόνος έκδοσης: 1570
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας
Λέξεις κλειδιά: Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Πηγή: Österreichische Nationalbibliothek (https://www.onb.ac.at/)
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ175257709
Άδεια χρήσης: No Copyright - Other Known Legal Restrictions (NoC-OKLR)
Σημειώσεις: Το τεκμήριο διατίθεται με την ακόλουθη Άδεια Χρήσης: No Copyright - Non Commercial Use Only. (http://rightsstatements.org/vocab/NoC-NC/1.0/)
Αναφέρεται από: Αριστοτέλης, φιλόσοφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων