Βαλέριος Τιτανιανός, μέλος του Μουσείου Αλεξάνδρειας

Ο Βαλέριος Τιτανιανός αναφέρεται ως μέλος του Μουσείου της Αλεξανδρείας, το έτος 198 ή το 227 μ.Χ. (Turner, Ελλ., 121 · Βιβλ. Ι, 207).

Ιστορικό πλαίσιο: Αρχαιότητα
Όνομα/Προσωνυμία: Βαλέριος Τιτανιανός
Ιδιότητα/Αξίωμα: Μέλος του Μουσείου Αλεξάνδρειας
Τόπος δράσης: Αλεξάνδρεια
Χρόνος δράσης: 2ος-3ος αι. μ.Χ.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Πρόσωπα
Προβολή λιγότερων