Παπαδόπουλος, Θ. Ι.
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Θ. Ι.
Αναφορά: 

Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 ci-1800), τόμ. Α: Αλφαβητική και χρονολογική ανακατάταξις, Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 48, Αθήνα 1984.

Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 ci-1800), τόμ. Β: (Παράρτημα) Προσθήκαι – Συμπληρώσεις – Διορθώσεις, Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 48, Αθήνα, 1986

Ιονική Βιβλιογραφία, Bibliographie Ionienne 16ος-19ος αἰώνας, Ανακατάταξη – Προσθήκες – Βιβλιοθηκες, τόμ. Α, 1508-1863, Αθήνα, Ιονική Τράπεζα, 1996.

 

Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων