Καδάς, Σ.
Συγγραφέας: Καδάς, Σ.
Αναφορά: 

Εικονογραφημένο Προσκυνητάριο των Αγίων Τόπων (Κώδιξ 159 της μονής Γρηγορίου), Κληρονομία 9 (1977), 370–432.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων