Λάμπρος, Σπ.
Συγγραφέας: Λάμπρος, Σπ.
Αναφορά: 

Ο αγιορειτικός κώδιξ του Ερμά, Μικταί σελίδες, Αθήνα 1905, 469–477.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων