Από την έκδοση: Κωνσταντίνος Λάσκαρης, «Ερωτήματα», εισαγωγή στη γραμματική της Ελληνικής γλώσσας με αντικριστή μετάφραση στα Λατινικά. Η πρώτη έκδοση του τυπογραφείου του Άλδου, 1495.
Αναφέρεται από: Λάσκαρης Κωνσταντίνος, λόγιος
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:laskaris5.jpg
Μέγεθος:111.06 kB
Μορφότυπο:JPEG