Σχετικά

Ο ιστότοπος «Περί Βιβλιοθηκών» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και αποτελεί έναν ψηφιακό χώρο που επικεντρώνεται στις βιβλιοθήκες και την ιστορία τους, στην παρουσίαση σπουδαίων συλλογών και προσωπικοτήτων που συνδέονται με τις βιβλιοθήκες σε Ανατολή και Δύση από την αρχαιότητα έως σήμερα. Φιλικός και λειτουργικός για τον χρήστη, προσφέρει έναν μοναδικό πληροφοριακό πλούτο, ο οποίος διαρθρώνεται στις εξής θεματικές ενότητες: Βιβλιοθήκες, Πρόσωπα, Αρχιτεκτονική, Φωτοθήκη, Βιβλιογραφία.

Το περιεχόμενό του βασίζεται στο πλούσιο εικονογραφικό υλικό και στις τεκμηριωμένες πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει ο Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος, ο οποίος ήταν ιδρυτής της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κήπος Φιλοβίβλων». Ο Κ. Σπ. Στάικος ήταν αρχιτέκτονας και ιστορικός του βιβλίου, με πολύχρονη και συστηματική έρευνα σχετική με την εκδοτική και τυπογραφική δραστηριότητα για την παραγωγή βιβλίων, με την αρχιτεκτονική, την ιστορία και το περιεχόμενο των βιβλιοθηκών. Το υλικό αυτό, διαθέσιμο και στα αγγλικά (στο μέλλον και στα αραβικά και κινέζικα), συμπληρώνεται και εμπλουτίζεται με την προσθήκη νέων λημμάτων και τεκμηρίων.

Σκοπός της συνεργασίας του ΕΚΤ με τον «Κήπο Φιλοβίβλων» είναι η ανάδειξη αυτού του περιεχομένου με τη χρήση μίας τεχνολογικά άρτιας υποδομής που υποστηρίζει ευχρηστία και λειτουργικότητα στον χρήστη του διαδικτύου. Ο ιστότοπος απευθύνεται σε γενικό και ειδικό κοινό, στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, στον κόσμο της έρευνας και της εκπαίδευσης, με εύληπτα λήμματα, βασισμένα σε ερευνητικά δεδομένα, επεξεργασμένα και τεκμηριωμένα, τα οποία συνοδεύονται από χρήσιμες βιβλιογραφικές αναφορές και πλούσιο εικαστικό υλικό (μικρογραφίες χειρογράφων, ξυλογραφίες, χαλκογραφίες, λιθογραφίες, ζωγραφικά έργα, αναπαραστάσεις και φωτογραφικές απεικονίσεις γλυπτών και αρχιτεκτονικών έργων κ.λπ.).

Παράλληλα, δημιουργείται ένα δημόσιο βήμα όπου προβάλλονται η ιστορία του έντυπου βιβλίου, προσωπικότητες από τον χώρο των γραμμάτων και των επιστημών και συλλογές ελληνικών και ξένων βιβλιοθηκών. Ταυτόχρονα, παρέχεται η δυνατότητα για ενιαία αναζήτηση σε όλο το περιεχόμενο (κείμενα και μεταδεδομένα), ενώ τα ψηφιακά τεκμήρια διασυνδέονται, και υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα προβολής των λημμάτων σε πολλές γλώσσες. Έτσι αναδεικνύεται δυναμικά η σημασία του θεσμού των βιβλιοθηκών και του έντυπου βιβλίου στην πνευματική διαδρομή του ανθρώπου και στην εξέλιξη και διάδοση της συλλογικής γνώσης.

Το ΕΚΤ, ως θεσμικός φορέας συλλογής, οργάνωσης, διατήρησης και διάχυσης γνώσης και δεδομένων, διαθέτοντας τεχνογνωσία στην ταξινόμηση και τεκμηρίωση ψηφιακού περιεχομένου, ανέπτυξε τη συγκεκριμένη τεχνολογική υποδομή με σκοπό την οργάνωση και διάθεση του πλούσιου αυτού υλικού. Επιμελήθηκε και αναβάθμισε το περιεχόμενο που προϋπήρχε και το διάρθρωσε ανά θεματικές ενότητες με δυνατότητα αλφαβητικής, χρονολογικής και γεωγραφικής παρουσίασης, ικανοποιώντας ποικίλες ερευνητικές απαιτήσεις.

Παράλληλα, εφάρμοσε τις ενδεδειγμένες πρακτικές για τη συγκροτημένη και μεθοδολογικά άρτια παραγωγή νέου περιεχομένου, σύμφωνα με σύγχρονα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα και μοντέλα αναπαράστασης της πληροφορίας. Η όλη αρχιτεκτονική του ψηφιακού χώρου εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και επεκτασιμότητά του, αλλά και την ενσωμάτωση νέων λειτουργιών και υπηρεσιών.

Αντλώντας δεδομένα από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το «Περί Βιβλιοθηκών» οι επιμέρους κοινότητες χρηστών, θα αναπτυχθούν μελλοντικά βελτιωμένες εκδόσεις, εφόσον αυτό απαιτηθεί, με νέες λειτουργικότητες και δυνατότητες προβολής του υλικού που συγκεντρώνεται.

Απώτερος στόχος είναι να συγκεντρωθεί, μέσω διεθνών συνεργασιών, υλικό από και για σημαντικές βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο, αναδεικνύοντας έτσι τη διαπολιτισμική του διάσταση, με την προοπτική να καλυφθούν χρονικά και γεωγραφικά οι βιβλιοθήκες σε παγκόσμια κλίμακα. Ιδιαίτερα για τις ελληνικές βιβλιοθήκες, προβλέπεται η μέσω επικοινωνίας μαζί τους συλλογή ανάλογου υλικού που και εκείνες θα υποδείξουν, καθώς και χρήση ποικίλων άλλων πηγών που έχει ήδη εντοπίσει η ομάδα υλοποίησης του έργου.

Παράλληλα με τον ψηφιακό τόπο, διατίθεται online η έκδοση «Περί Βιβλιοθηκών» όπου παρουσιάζονται κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα βιβλιοθηκών από τη νεοελληνική ιστορία.

Σπάνια και αντιπροσωπευτικά δείγματα από το υλικό της Φωτοθήκης του ιστότοπου παρουσιάζονται στον κατάλογο της έκθεσης «Περί Βιβλιοθηκών», που οργανώθηκε στη Βιβλιοθήκη της ΕΣΗΕΑ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ» (29/09 - 25/11/2022).

Ειδήσεις Φιλοβίβλων Τεύχος 1 | 1η Νοεμβρίου 2022

Ειδήσεις Φιλοβίβλων Τεύχος 2 | 15η Νοεμβρίου 2022

Ειδήσεις Φιλοβίβλων Τεύχος 3 | 1η Δεκεμβρίου 2022

Ειδήσεις Φιλοβίβλων Τεύχος 4 | 15η Δεκεμβρίου 2022

Ειδήσεις Φιλοβίβλων Τεύχος 5 | 16η Ιανουαρίου 2023

Ειδήσεις Φιλοβίβλων Τεύχος 6 | 1η Φεβρουαρίου 2023

Ειδήσεις Φιλοβίβλων Τεύχος 7 | 15η Φεβρουαρίου 2023

Ειδήσεις Φιλοβίβλων Τεύχος 8 | 1η Μαρτίου 2023

Ειδήσεις Φιλοβίβλων Τεύχος 9 | 15η Μαρτίου 2023

Ειδήσεις Φιλοβίβλων Τεύχος 10 | 1η Απριλίου 2023

Ειδήσεις Φιλοβίβλων Τεύχος 11 | 4η Μαΐου 2023

Ειδήσεις Φιλοβίβλων Τεύχος 12 | Ιούνιος 2023

Ειδήσεις Φιλοβίβλων Τεύχος 13 | Ιούλιος 2023

Ειδήσεις Φιλοβίβλων Τεύχος 14 | Αύγουστος 2023

Ειδήσεις Φιλοβίβλων Τεύχος 15 | Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2023

Ειδήσεις Φιλοβίβλων Τεύχος 16 | Νοέμβριος 2023

Ειδήσεις Φιλοβίβλων Τεύχος 17 | Δεκέμβριος 2023

Ειδήσεις Φιλοβίβλων Τεύχος 18 | Ιανουάριος–Μάρτιος 2024