Κήπος Φιλοβίβλων

Κύριος σκοπός της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κήπος Φιλοβίβλων», η οποία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2020 στην Αθήνα, είναι η λειτουργία μιας φυσικής και ηλεκτρονικής υποδομής με διεθνή εμβέλεια, για τη συλλογή, οργάνωση, τεκμηρίωση και ψηφιακή φύλαξη του επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου που παράγεται στην Ελλάδα με πυρήνα την ιστορία του θεσμού της βιβλιοθήκης. Απώτερος σκοπός είναι η προώθηση του ψηφιακού πολιτισμού μέσω της ανάδειξης της σημασίας του θεσμού των βιβλιοθηκών και του έντυπου βιβλίου στην πνευματική διαδρομή του ανθρώπου και στην εξέλιξη και διάδοση της συλλογικής γνώσης. Η επίτευξη του σκοπού αυτού προϋποθέτει την ανίχνευση και την καταγραφή της πορείας και της τυπολογίας των βιβλιοθηκών, από την αρχαιότητα έως σήμερα, σε όλο τον κόσμο, καθώς και τη διερεύνηση των ιστορικών αιτίων και των πνευματικών ρευμάτων που τις διαμόρφωσαν.

Το σχετικό ερευνητικό και εικαστικό υλικό που συλλέγεται αξιολογείται και στη συνέχεια οργανώνεται, ταξινομείται και ψηφιοποιείται για δημόσια χρήση. Από αυτό σταχυολογείται ό,τι μπορεί να λειτουργήσει ως συνοδευτικό υλικό στην ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια «Περί Βιβλιοθηκών». Μέχρι σήμερα, τα εικαστικά τεκμήρια που έχουν συγκεντρωθεί ανέρχονται σε χιλιάδες εικόνες και απαρτίζονται από χαρακτικά, μικρογραφίες, φωτογραφίες, σχέδια, σελίδες τίτλου κ.ά.

Ιδρυτής και νόμιμος εκπρόσωπος του «Κήπου Φιλοβίβλων» είναι ο αρχιτέκτονας και ιστορικός του βιβλίου Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος.

Σε αυτόν τον σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το πληροφοριακό φυλλάδιο για το 2022.