Ο άγιος Αυγουστίνος φιλονικεί με τον Felicianus, μικρογραφία σε κώδικα με διάφορα συγγράμματα των τριων Πατέρων της Εκκλησίας: Ιερώνυμου, Αυγουστίνου και Αμβρόσιου. Mont-Saint-Michel, δεύτερο ήμισυ του 11ου αιώνα. Avranches.
Αναφέρεται από: Άγιος Αυγουστίνος, θεολόγος - φιλόσοφος
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:august1.jpg
Μέγεθος:374 kB
Μορφότυπο:JPEG