Ο άγιος Αυγουστίνος φιλονικεί με τον Felicianus, μικρογραφία σε κώδικα με διάφορα συγγράμματα των τριων Πατέρων της Εκκλησίας: Ιερώνυμου, Αυγουστίνου και Αμβρόσιου. Mont-Saint-Michel, δεύτερο ήμισυ του 11ου αιώνα. Bibliotheque d'Avranches.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι υπεύθυνος για την εκκαθάριση των σχετικών δικαιωμάτων και κάτοχος αυτών που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Αναφέρεται από: Αυγουστίνος, ιερός, θεολόγος & φιλόσοφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων