Μικρογραφία από τον κώδικα της Βίβλου (Vivian Bible), που παριστάνει τον ηγούμενο της Τουρ Vivian (845-851) να προσφέρει τη Βίβλο στον αυτοκράτορα, περιστοιχιζόμενος από μοναχούς. Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (Ms lat. I, f. 423r).
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KarlII_monks.jpg
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Λουδοβίκος ο Ευσεβής, αυτοκράτορας
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων