Ο Βησσαρίων με τη σταυροθήκη. Από το «IN PERANTIQUAM SACRAM TABULAM GRAECAM INSIGNI SODALITIO SANCTAE MARIAE CARITATIS VENETIARUM AB AMPLISSIMO CARDINALI BESSARIONE DONO DATAM DISSERTATIO» του Schioppalalba Giovanni Battista, Venetiis, typis Modesti
Αναφέρεται από: Βησσαρίων, καρδινάλιος - λόγιος - συλλέκτης βιβλίων
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:vissarion2.jpg
Μέγεθος:1.43 MB
Μορφότυπο:JPEG