Κόιντος Σμυρναίος, «Παραλειπόμενα Ομήρου».
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Κοίντου Καλαβρού παραλειπόμενων Ομήρου βιβλία τεσσαρεσκαιδέκα.
Quinti Calabri derelicto rum ab homero libri quatuordecim.
Περιγραφή: Σελίδα τίτλου με το τυπογραφικό σήμα του Άλδου από την έκδοση: Κόιντος Σμυρναίος, «Παραλειπόμενα Ομήρου», Βενετία, Άλδος Μανούτιος, Ιούλιος 1505.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Τίτλος έκδοσης: Παραλειπόμενα Ομήρου
Συγγραφέας έκδοσης: Κόιντος Σμυρναίος
Εκδότης : Άλδος Μανούτιος
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: Ιούλιος 1505
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Συλλογή Α. Οικονομόπουλου - Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
Λέξεις κλειδιά: Άλδος Μανούτιος
Κόιντος Σμυρναίος
Παραλειπόμενα
Όμηρος
Σελίδα τίτλου
Τυπογραφικό σήμα
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Κ.Σπ. Στάικος, «Οι ελληνικές εκδόσεις του Άλδου και οι Έλληνες Συνεργάτες του», Αθήνα, Άτων, 2015, σ. [210].
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
Αναφέρεται από: Μανούτιος, Άλδος, τυπογράφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων