Αλέξανδρος Αφροδισιεύς, «Εις τα Τοπικά Αριστοτέλους Υπομνήματα».
Εναλλακτικός ή πρωτότυπος τίτλος: Αλεξάνδρου Αφροδισιέως εις τα Τοπικά Αριστοτέλους, υπομνήματα.
Alexandri Aphrodisiei in Topica Aristotelis, commentarii.
Περιγραφή: Σελίδα τίτλου με το τυπογραφικό σήμα του Άλδου από την έκδοση: Αλέξανδρος Αφροδισιεύς, «Εις τα Τοπικά Αριστοτέλους Υπομνήματα», Βενετία, Άλδος Μανούτιος, 1513 - 1514.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννησηsemantics logo
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Τίτλος έκδοσης: Εις τα Τοπικά Αριστοτέλους Υπομνήματα.
Συγγραφέας έκδοσης: Αλέξανδρος Αφροδισιεύς
Εκδότης : Άλδος Μανούτιος
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1513 - 1514
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Συλλογή Α. Οικονομόπουλου - Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
Λέξεις κλειδιά: Άλδος Μανούτιος
Αλέξανδρος Αφροδισιεύς
Αριστοτέλης
Σελίδα τίτλου
Τυπογραφικό σήμα
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Κ.Σπ. Στάικος, «Οι ελληνικές εκδόσεις του Άλδου και οι Έλληνες Συνεργάτες του», Αθήνα, Άτων, 2015, σ. [237].
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη
Αναφέρεται από: Μανούτιος, Άλδος, τυπογράφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων