Από την έκδοση: Κολόννα Φρ., «Υπνερωτομαχία Πολύφιλου», Βενετία, Casa de' Figlivoli di Aldo, 1545.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Τεχνική: Χαρακτικό
Τίτλος έκδοσης: Υπνερωτομαχία Πολύφιλου
Συγγραφέας έκδοσης: Francesco Colonna
Εκδότης : Άλδος Μανούτιος
Τόπος έκδοσης: Βενετία
Χρόνος έκδοσης: 1499
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης(ΜΕΤ)
Λέξεις κλειδιά: Άλδος Μανούτιος
Πηγή: https://www.metmuseum.org/
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/365313
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Μανούτιος, Άλδος, τυπογράφος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων