Πορτρέτο του Pietro Bembo από τον Loucas Cranach το νεώτερο, 1532-1537.
Ιστορικό πλαίσιο: Αναγέννηση
Λέξεις κλειδιά: Pietro Bembo
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pietro_Bembo_by_Cranach_the_Younger.png
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Μπέμπο, Πιέτρο, καρδινάλιος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων