Ο ευαγγελιστής Μάρκος, μικρογραφία σε κώδικα ιρλανδικής τέχνης. Ευαγγελιστάριο, γραμμένο μετά το 750 στο αββαείο του Αγίου Γάλλου.
Ιστορικό πλαίσιο: Δυτικός Μεσαίωνας
Τύπος τεκμηρίου: Αναπαραγωγή έργου τέχνης
Χρόνος δημιουργίας: μετά το 750
Μουσείο / Βιβλιοθήκη / Συλλογή: Βιβλιοθήκη του Αββαείου του Αγίου Γάλλου
Λέξεις κλειδιά: Αββαείο του Αγίου Γάλλου
Πηγή: Κ. Σπ. Στάικος, Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό, Από τον Κασσιόδωρο στον Furnival, Κότινος, Αθήνα, 2010, σελ.177.
Άδεια χρήσης: Σήμα Δημόσιου Τομέα 1.0
Αναφέρεται από: Αββαείο του Αγίου Γάλλου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων