Το αναγνωστήριο εφημερίδων και περιοδικών της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο κατά τα πρώτα χρόνια της συστέγασής τους.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Πηγή: Η Ελλάς κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνας του 1896: Πανελλήνιον Εικονογραφημένον Λεύκωμα, Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου της Εστίας Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη, 1896, σ. μα΄.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Τυπογραφείο της Εστίας
Σημειώσεις: Παλαιά φωτογραφία που αναπαράγεται στην έκδοση Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Κατάλογος Έκθεσης, Εκδοτική Επιτροπή: Βασίλης Κρεμμυδάς, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Κώστας Στάικος, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Αθήνα 1999, σ. μα΄
Αναφέρεται από: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων