Το τοπίο εξωτερικά της Ιεράς Μονής του Προφήτου Ηλιού Θήρας.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Ιερά Μονή του Προφήτου Ηλιού Θήρας
Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής του Προφήτου Ηλιού Θήρας
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Μονής
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AE-107199994269629/photos/a.107214627601499/132208111768817
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ιερά Μονή του Προφήτου Ηλιού Θήρας
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής του Προφήτου Ηλιού στη Θήρα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων