Το τοπίο εξωτερικά της Ιεράς Μονής του Προφήτου Ηλιού Θήρας.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Σελίδα της Μονής στο Facebook
Ηλεκτρονική διεύθυνση ανοιχτής διάθεσης: https://www.facebook.com/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AE-107199994269629/photos/a.107214627601499/132208111768817
Λέξεις κλειδιά: Ιερά Μονή του Προφήτου Ηλιού Θήρας
Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής του Προφήτου Ηλιού Θήρας
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής του Προφήτου Ηλιού Θήρας
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάικου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάικου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:3_96764716_132208118435483_8415711142013304832_o.jpg
Μέγεθος:1.17 MB
Μορφότυπο:JPEG