Καλόγεροι στον εξωτερικό χώρο της Ιεράς Μονής του Προφήτου Ηλιού Θήρας.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Ιερά Μονή του Προφήτου Ηλιού Θήρας
Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής του Προφήτου Ηλιού Θήρας
Πηγή: Ιστοσελίδα Απαρχή
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.aparchi.net/
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: © 2018 Απαρχή | Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Υλοποιήθηκε από τη Webnode.
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής του Προφήτου Ηλιού στη Θήρα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων