Ο προαύλιος χώρος της Ιεράς Μονής του Προφήτου Ηλιού Θήρας.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Ιερά Μονή του Προφήτου Ηλιού Θήρας
Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής του Προφήτου Ηλιού Θήρας
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%97%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82_2016-08-10_19.32.36.jpg
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: Stelios Angelopoulos
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής του Προφήτου Ηλιού στη Θήρα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων