Το φοιτητικό αναγνωστήριο στο παλιό κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Σελίδα στο Facebook της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/aristotlelibrary/photos/a.247561335261971/3399772640040809
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ
Αναφέρεται από: Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων