Το φοιτητικό αναγνωστήριο στο παλιό κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/aristotlelibrary/photos/a.247561335261971/3399772640040809
Λέξεις κλειδιά: Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αναφέρεται από: Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:5_74529152_3399772650040808_1650046449947246592_n.jpg
Μέγεθος:51.79 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων