Η Βιβλιοθήκη του Παναγιώτη Κονδύλη, δωρεά της αδελφής του Μέλπως στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΑΠΘ
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/aristotlelibrary/photos/pcb.3278676675483740/3278676552150419
Λέξεις κλειδιά: Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αναφέρεται από: Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:6_71959943_3278676558817085_6686613632844824576_n.jpg
Μέγεθος:68.92 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων