Εκδήλωση στο εσωτερικό της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του ΑΠΘ
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/aristotlelibrary/photos/a.1157186300966132/1157186577632771
Λέξεις κλειδιά: Κεντρική Βιβλιοθήκη Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αναφέρεται από: Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ. Photopress © YannisTsouflidis.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:11_11416400_1157186577632771_7895481279329527712_o.jpg
Μέγεθος:389.23 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων