Εικόνα από τα βιβλιοστάσια της Βικελαίας Βιβλιοθήκης (Ηράκλειο, Κρήτη).
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Βικελαίας Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/VikelaiaLibrary/photos/a.545041025542908/1847731348607196/?type=3&theater
Λέξεις κλειδιά: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
Αναφέρεται από: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:3_19477296_1847731348607196_2474007885876469852_o.jpg
Μέγεθος:274.28 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων