Εικόνα από τα βιβλιοστάσια της Βικελαίας Βιβλιοθήκης (Ηράκλειο, Κρήτη).
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Βικελαίας Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/VikelaiaLibrary/photos/a.545041025542908/1847731348607196/?type=3&theater
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
Αναφέρεται από: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων