Το κτίριο της Βικελαίας (Μέγαρο «Αχτάρικα») στο Ηράκλειο κατά τη δεκαετία του 1970.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Ιστοσελίδα Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.vikelaia.gr/
Λέξεις κλειδιά: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
Αναφέρεται από: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC-BY-ND 4.0)
Δικαιώματα: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:4_vikelaia-axtarika-700332AD53-962E-B820-E251-65C859439858.jpg
Μέγεθος:208.48 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων