Η αίθουσα εκδηλώσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Ιστορικό πλαίσιο: Νεότερη Εποχήsemantics logo
Λέξεις κλειδιά: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
Πηγή αναπαραγωγής εικόνας: Σελίδα στο Facebook της Βικελαίας Βιβλιοθήκης
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/VikelaiaLibrary/photos/a.545041025542908/1834744376572560
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
Αναφέρεται από: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων