Ο Δημήτριος Βικέλας, ο οποίος δώρισε μετά τον θάνατό του (1908) τα βιβλία του στη Βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου που αποτέλεσαν τη βάση της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Λέξεις κλειδιά: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
Πηγή: Σελίδα στο Facebook της Βικελαίας
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.facebook.com/VikelaiaLibrary/photos/a.545041025542908/563525973694413
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC-BY-ND 4.0)
Δικαιώματα: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
Αναφέρεται από: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων