Σκίτσο του Κωνσταντίνου Νικολόπουλου.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Κωνστάντζος, Γ., Κωνσταντίνος Αγαθόφρων Νικολόπουλος. Τόμος πρώτος: η ζωή και το έργο του, διδακτορική διατριβή, Κέρκυρα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 2009, σ. 19.
Λέξεις κλειδιά: Κωνσταντίνος «Αγαθόφρων» Νικολόπουλος
Αναφέρεται από: Νικολόπουλος, Κωνσταντίνος «Αγαθόφρων», δάσκαλος
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:2_Κ. Νικολόπουλος.jpg
Μέγεθος:9.75 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων