Ο εσωτερικός προαύλιος χώρος της Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στην Πάτμο.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Βυζαντινή Εποχή[EN] Byzantine Era
Πηγή: Wikimedia Commons
Διαδικτυακή διεύθυνση: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ph.Patmos_Monastery-07.jpg
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (Πάτμος)
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου
Άδεια χρήσης: Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-SA 4.0)
Δικαιώματα: Thanasis Christodoulou
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:2_Ph.Patmos_Monastery-07.jpg
Μέγεθος:999.85 kB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων