Ο «πορφυρός κώδικας», που είναι ο παλαιότερος κώδικας της Μονής (6ος αιώνας).
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Byzantine Era[EL] Βυζαντινή Εποχή
Πηγή: Οι Θησαυροί της Μονής Πάτμου, επιμέλεια Αθ. Κομίνης, Εκδοτική Αθηνών, 1988, σ. 347.
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (Πάτμος)
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:3.IMG_2136.JPG
Μέγεθος:4.2 MB
Μορφότυπο:JPEG