Ο «πορφυρός κώδικας», που είναι ο παλαιότερος κώδικας της Μονής (6ος αιώνας).
Ιστορικό πλαίσιο: Βυζαντινή Εποχή
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (Πάτμος)
Πηγή: Οι Θησαυροί της Μονής Πάτμου, επιμέλεια Αθ. Κομίνης, Εκδοτική Αθηνών, 1988, σ. 347.
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Εκδοτική Αθηνών
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Προβολή λιγότερων