Αναπαράσταση της μίας από τις δύο (με τρία τμήματα) βιβλιοθήκες – οργανοθήκες της Βιβλιοθήκης του Α΄ Γυμνασίου Ναυπλίου μετά την μετεγκατάστασή της το 1858.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Σχέδιο της Ελένης Καλαφάτη (1985). Πηγή: Σκλαβενίτης, Τ. Ε., Η σχολική βιβλιοθήκη τον 19ο αιώνα. Η Βιβλιοθήκη του Γυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου Ναυπλίου (1833–1935), Αθήνα, ΕΙΕ/ΚΝΕ, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπλίου «Ο Παλαμήδης», 1995, σ. 78.
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Α΄ Γυμνασίου Ναυπλίου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Α΄ Γυμνασίου Ναυπλίου
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελεί πρωτότυπη επιστημονική εργασία του Κ. Σπ. Στάϊκου και των συνεργατών του. Το εικαστικό υλικό προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Κ. Σπ. Στάϊκου και ο ίδιος είναι κάτοχος των σχετικών δικαιωμάτων που απαιτούνται για τη δημόσια προβολή και διάθεσή του.
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:4_2020-10-20_16-15-40_674.jpg
Μέγεθος:1.55 MB
Μορφότυπο:JPEG