Υδατογράφημα του Α΄ Γυμνασίου Ναυπλίου του Mario Forlot.
Ιστορικό πλαίσιο: [EN] Modern Era[EL] Νεότερη Εποχή
Πηγή: Μνημεία στη ροή του χρόνου. Ναύπλιον 1996, Αίθουσα Τέχνης Ναυπλίου, «ΙΚΟΝΑ» Ν.Γ. Χριστόπουλος Α.Ε., εικ. 112.
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Α΄ Γυμνασίου Ναυπλίου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Α΄ Γυμνασίου Ναυπλίου
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:5_IMG_20201021_120415.jpg
Μέγεθος:2.78 MB
Μορφότυπο:JPEG