Η πλατεία Τριών Ναυάρχων και το Α΄ Γυμνάσιο Ναυπλίου. Σχέδιο της Ντιάνας Αντωνακάτου.
Ιστορικό πλαίσιο: [EL] Νεότερη Εποχή[EN] Modern Era
Πηγή: Ναύπλιον. Κείμενα και εικόνες Ντιάνας Αντωνακάτου, Αθήνα 1970
Λέξεις κλειδιά: Βιβλιοθήκη του Α΄ Γυμνασίου Ναυπλίου
Αναφέρεται από: Βιβλιοθήκη του Α΄ Γυμνασίου Ναυπλίου
Άδεια χρήσης: In Copyright (InC)
Δικαιώματα: Ντιάνα Αντωνακάτου
Εμφανίζεται στις συλλογές:Φωτοθήκη
Αρχείο:7_IMG_20201021_120510.jpg
Μέγεθος:2.26 MB
Μορφότυπο:JPEG
Προβολή λιγότερων